Πρόεδρος Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 αναλαμβάνω Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) έως 31 Δεκεμβρίου 2012, οπότε συγχωνεύεται με άλλα Ταμεία και μετατρέπεται σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, σημαντικά έργα θεωρούνται η συνένωση των διάσπαρτων, στην Αθήνα, υπηρεσιών και η στέγασή τους σε ένα κτίριο στην οδό Φιλελλήνων 13 – 15, το οποίο ανακαινίστηκε σε διάστημα εννέα (9) μηνών, καθώς επίσης ο μηδενισμός των δαπανών για ενοίκια, η δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασφαλισμένων, η απλοποίηση και μηχανογράφηση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και κυρίως η έκδοση πολλαπλάσιου αριθμού συνταξιοδοτικών πράξεων και η δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Το όλο έργο αναφέρεται σε ειδικό έντυπο λογοδοσίας που κατέθεσα στη Βουλή – όπως κάθε πρόσωπο που ασκεί εξουσία oφείλει να κάνει – και στην παρουσίαση – παράδοση που έγινε στον Υπουργό κατά την τελετή εγκαινίων του Μεγάρου της οδού Φιλελλήνων (12-12-2012).

Έκθεση Πεπραγμένων – Λογοδοσία


lerni-211x300

Πολυμέσα


Πρωινή Ενημέρωση ΝΕΤ 08-03-2012

Φιλελλήνων ΤΕΑΔΥ 2012-11-24

Βουλή των Ελλήνων 24-11-2010

Φωτογραφίες