Πρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε.

Από το 1998 οι συνάδελφοί μου στα Επιμελητήρια με τιμούν με την ψήφο τους και με αναδεικνύουν Πρόεδρό τους. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) έχει επιτελέσει σημαντικότατο έργο και με παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο έχει καταφέρει την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού, αφού ήταν ο βασικός διεκδικητής για τη θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας μιάς Στάσης (ΥμΣ). Η μακρόχρονη δράση της και τα αποτελέσματα, παρουσιάζονται σε Power Point για τα «30 χρόνια λειτουργίας» της ενώ η παρουσία της έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα με υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων και αποφασιστικών παρεμβάσεων για συνδικαλιστικά, οικονομικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα.

Πολυμέσα


Ομιλία Προέδρου Ο.Σ.Υ.Ε στη Βουλή

3η Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη – Επιμελητήρια και Οικονομία

2η Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Επ/κών Στελεχών

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 11-11-2005


Φωτογραφίες από Δραστηριότητες της Ο.Σ.Υ.Ε.