Διευθυντής Β.Ε.Π.

Από 1 Ιανουαρίου 2013 με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου επιλέγομαι Διευθυντής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και αναλαμβάνω καθήκοντα μετά από απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

Φωτογραφίες