Μείωση Δημοτικών τελών

Print Friendly

76686486_2572135169681643_1844881490937118720_o

Τι έλεγαν τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής για την μείωση των δημοτικών ανταποδοτικών τελών.
Φέγγη: Οκτώβριος 2014, Ανάλγητη η δημοτική αρχή που δεν μειώνει τα τέλη.
Πουλάκης, Αντιδήμαρχος, Νοέμβριος 2016 : Μείωση Δημοτικών τελών. Εδώ και Τώρα.
Βασιλάκος, Σεπτέμβριος 2016: Πρότεινα 30% μείωση.