Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Print Friendly

Αγία Βαρβάρα 15 Σεπτεμβρίου 2019
Προς
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 αποστείλατε πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 16/9/2019.
Στις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:05 σας απέστειλα e-mail και σας ζητούσα να μου γνωστοποιήσετε την εγκριτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α, με την οποία αποφαίνεται για τη νομιμότητα της εκλογής του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 3852/10. Προς επιβεβαίωση επικοινώνησε το γραφείο μου με το Τμήμα Διοίκησης δύο φορές.
Μέχρι και σήμερα 15-9-2019 δεν έχετε απαντήσει στο αίτημά μου.
Όπως γνωρίζετε για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να προηγηθεί η εγκριτική πράξη και μετά να σταλεί η πρόσκληση. Επίσης για να είναι νόμιμη πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, δηλαδή η πρόσκληση να αποσταλεί «τρεις τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την ημερομηνία που ορίζεται η συνεδρίαση»
Με τα όσα έχουν περιέλθει σε γνώση μας μέχρι τώρα από τη διερεύνηση που κάναμε, αφού εσείς δεν απαντήσατε, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχετε προγραμματίσει για την Δευτέρα 16/9/2019 στις 18:30. Το ίδιο συμβαίνει και για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει οριστεί από τον Δήμαρχο για τη Δευτέρα 16/9/2019, στις 8:30 το πρωί.
Για το λόγο αυτό οι Δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ» δε θα νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους ούτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Βεβαίως το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με το τυπικό στοιχείο της τήρησης της νομιμότητας αλλά και με την ουσία, του σεβασμού της Δημοκρατίας και των κανόνων της.


Για την παράταξη «Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ»
Μιχάλης Γιάγκας
Δημοτικός Σύμβουλος,
Επικεφαλής της παράταξης